Værløsehallerne er igen klar til kamp!

En omfattende udskiftning af lyset i Værløsehallerne er nået vejs ende. Nu står vi med et resultat, både vi og kunden er mere end tilfredse med.

Udskiftningen af lyset omfattede tre store haller, kantinen, gange, omklædningsrum, toiletter, fitness/opvarmnings lokaler, loungerum, den tilknyttede skydeklub og billardklub. En komplet udskiftning af lyset!

LYS I SPORTSHAL / LYS I BADMINTONHAL / PÅ BADMINTON BANE     lys i håndboldhal / lys på håndboldbane

Smart lysstyring

Renoveringen af lyset i Værløsehallerne består af flere forskellige løsninger og fremgangsmåder.

Store dele af den nye belysning er sat op med Casambi, der giver en meget fleksibel løsning. Lyset kan først og fremmest dæmpes, slukkes og programmeres via app på en telefon eller tablet. En Casambi løsning er opsat med Bluetooth, derfor kræver en sådan løsning ikke en masse ledninger. Desuden kan alle Casambi komponenter nemt flyttes, da de er trådløse, og "husker" hvad de er programmeret til, selvom produktet tages ned og sættes op igen.

I de tre sportshaller er løsningen fortrådet, vi har lavet en løsning med DALI styring, hvilket betyder at lyset kan dæmpes. Da løsningen ikke er trådløs, styres lyset på et tryk på væggen eller via en fjernbetjening.

I det store kantineområde har vi bevaret de eksisterende armaturer, men installeret fast strøm i skinnerne således at armaturerne alle reagerer ens, når de klikkes i loftskinnen. På den måde kan der laves en fleksibel løsning, hvor armaturerne nemt kan flyttes uden noget ledningsarbejde, samtidig kan de nu alle sammen tændes og dæmpes på samme tryk.

smart lysstyring i sportshal med Casambi

En robust løsning, der holder

Belysningen i håndboldhallen og det tilhørende opvarmningslokale skal kunne holde til meget. Det bliver udsat for hurtige bolde og slag, det er faktorer vi har in mente, når vi vælger armaturer. For at beskytte armaturerne i opvarmningslokalet, hvor der er lavt til loftet, er armaturet beskyttet af et gitter.

I håndboldhallen har vi brugt et LED armatur der er boldtestet, det er nødvendigt for at kunne garantere at armaturet hverken falder ned eller går i stykker, hvis det rammes af en bold. Modsat har vi i badmintonhallerne valgt et armatur der ikke er boldtestet, da det ikke er nødvendigt.

boldtestet lys armatur i håndboldhal

Højkvalitets spillere = højkvalitets lys

Værløse Badminton kvalificerede sig i 2021 til DM finalen - når man spiller på så højt niveau, skal lyset være i orden.

Værløsehallerne består af to badmintonhaller og en håndboldhal. Den ene badmintonhal er en turneringshal, derfor har vi monteret noget helt særligt lys i den hal, med et lysniveau på min. 750 lux. I turneringshallen bliver kampene optaget, det sætter nogle skærpede krav til belysningen. For eksempel er der nogle specielle krav til flicker, da lyset ikke må stå og "blinke" på optagelserne og samtidig ikke må blænde.

LED armatur lys i sportshal

Lyset er programmeret i flere scener, det betyder at lyset med ét tryk kan dæmpes ude på de yderste baner, mens lyset øges på de midterste baner, hvor turneringerne spilles. På den måde skabes der de bedste vilkår for spillerne, og samtidig undgås det at skabe forstyrrelser i omgivelserne.

En af de ting vi har meget fokus på er regelmæssigheden på gulvet. Vi er ikke interesserede i at have mørke pletter på gulvet, hvor lyset ikke kan nå. Ved at hæve turneringshallens eksisterende skinner en halv meter, kan der skabes en væsentlig bedre regelmæssighed, og samtidig kan vi undgå at opsætte flere armaturer. Da de gamle skinner ikke fejlede noget, valgte kunden at beholde dem, og spare lidt penge dér.

Store besparelser på energiforbruget

Når vi laver større udskiftninger af belysningen, er det ikke kun for at forbedre belysningen. Det er i de fleste situationer også en energicase, hvor vi arbejder på at nedbringe energiforbruget.

Det har også været i fokus hos Værløsehallerne.

Der er mange elementer der bidrager til at nedbringe energiforbruget. En af de vigtigste ændringer er valg af lyskilde, traditionelle lyskilder bruger i mange tilfælde op til tre gange mere strøm end LED.

LED armatur i badminton klub

Lys med sensor

En anden god måde at nedbringe energiforbruget er ved at tilknytte sensorer, både bevægelsessensorer og sensorer med dagslysstyring. Alle tre haller er tilknyttet bevægelsessensor, således at lyset tænder idet man træder ind i hallen, og slukker af sig selv, når man forlader hallen. Sådan sikres det at lyset ikke står og brænder i mange timer, uden nogen aktivitet. Automatisk sluk er faktisk noget vi har installeret på samtlige lokaliteter. Det gælder altså omklædningsrum, gange, kontorer, klubrum, depotrum, hallerne mm.

Helt konkret er energiforbruget nedbragt til ca. 1/3 i de to badmintonhaller, i gennemsnit er det en besparelse på 60%, sammenlignet med energiforbruget på det gamle anlæg. Selvom energiforbruget er nedbragt, er der kommet mere lys i hallerne.

Minimal vedligeholdelse

Endnu en fordel, der er forbundet med det nye lys, er at det kræver så godt som ingen vedligeholdelse i de første 5-10 år. Før det nye lys blev monteret, blev dele af belysningen udskiftet ca. en gang om året, det krævede lift hver gang, og var derfor en stor udgift, som nu forsvinder.

nyt LED lys i sportshal

På gangene, der løber langs omklædningsrummene, har vi opsat plafonder med sensor i hver lampe, det betyder at kun de plafonder der passeres, tænder. Ved at lave sådan en løsning kan vi spare mange unødige brændetimer, idet det kun er de plafonder der har en funktioner der tænder. Samme system er brugt i forskellige rengøringsrum, depoter og opbevaringsrum. Udover at man ikke behøver at tænde lyset, er man samtidig sikker på at man ikke glemmer at slukke lyset igen.

lampe med sensor på gang

Vi kan også hjælpe dig

Har historien her vakt din interesse, eller står du overfor en lignede lysrenovering, skal du ikke tøve med at kontakte os. Vi vil elske at hjælpe dig også!

Ring til os på 43 45 35 44 eller send en mail til dbs@dbslys.dk