Handels-, salgs- og leveringsbetingelser

Generelle informationer

DBS lys A/S
Ejby Industrivej 68
2600 Glostrup

CVR nr. 16926833

Telefon: +45 43 45 35 44

Mail: dbs@dbslys.dk 

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrer mv. i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.

Tilbud og ordrer

Skriftlige tilbud er gældende otte uger fra tilbuddets dato. Ordrer, som ikke er baseret på forudgående skriftligt tilbud, er først bindende, når DBS lys A/S' skriftlige ordrebekræftelse er modtaget af kunden.

Monteringstilbud

Tilbud er til eksisterende lovligt udtag, og med forudsætningen at alle installationer er af samme karakter, som på det testede område/evt. ved prøveopsætningen, såfremt andet ikke fremgår af tilbud.

Priser

Alle priser er oplyst både inkl. og ekskl. moms. men altid uden afgift og leveringsomkostninger. Dette pålægges ved salg af den pågældende vare.

Prisændringer

DBS lys A/S forbeholder sig ret til prisændringer affødt af ændrede omkostningsforhold: valutaudsving, afgiftsændringer, indkøbspriser og generelle omkostninger.

Betaling

Køber kan opnå betalingsfrist i det omfang, det fremgår af tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Såfremt betaling ikke erlægges i rette tid, skal køber tillige betale morarenter beregnet fra forfaldsdato. Renten på forfaldne betalinger er den til enhver tid DBS lys A/S' fastsatte rente for forfaldne betalinger. Morarente vil ligeledes blive beregnet af ydet henstand.

Vi modtager betaling med Dankort, VISA, MasterCard, Mobilepay samt via EAN-nummer. Der pålægges ikke gebyr ved betaling med betalingskort eller MobilePay. Pengene trækkes først i det pakken bliver sendt.

Levering 

Med mindre andet er skriftligt aftalt, skal al forsendelse ske i overensstemmelse med den sidste ajourførte udgave af Incoterms.

Vi tilbyder i langt de fleste tilfælde 1 dags levering. Vi leverer kun til danske adresser. 

I tilfælde af svigtende levering, herunder forsinkelser, der er omfattet af punkt 9, hæfter DBS lys A/S aldrig for bøder, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

DBS lys A/S kan til enhver tid udskyde levering eller undlade at levere i det tilfælde, at køber ikke overholder aftale betalingsbetingelser.

Erhverv

Alle leverancer til virksomheder sendes med Danske Fragtmænd.

Ordrer over 500 kr. ekskl. afgift og moms leveres fragtfrit.

Ordrer under 500 kr. ekskl. afgift og moms, tillægges fragt på 80 kr.

Danske Fragtmænd leverer alle hverdage i tidsrummet 8-16. Det er vigtigt at du, på leveringsdagen, opholder dig på leveringsadressen i det førnævnte tidsrum.

Er du ikke på adressen til at tage imod pakken, vil fragtmanden tage den med sig igen.

Vær opmærksom på at Danske Fragtmænd kun leverer til nærmeste kantsten - de går ikke op i bygningen.

Returnering

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående samtykke fra DBS lys A/S. Returnering er kun muligt for produkter i ubeskadiget, original emballage.

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på vores webshop. Returnering sker på købers regning og risiko. Ved returnering skal fakturanummer opgives.

Varer tilknyttet et projekt, som er faktureret for mere end tre måneder siden, tages ikke retur.

I forbindelse med projekter, beregnes administrationsomkostninger svarende til 10% af den fakturerede sum, dog min. 100 kr., ved returnering af varer.

Udgåede, specialfremstillede eller specielt hjemtagne varer tages ikke retur.

Retur adresse:

DBS lys A/S
Ejby Industrivej 68
2600 Glostrup

Pakken mærkes "Returvare" samt fakturanummer, eller medsend en kopi af fakturaen.

Reklamationer

Ethvert krav med hensyn til mangler, forsinket levering, produktansvar osv. skal straks skriftligt meddeles til DBS lys A/S af køber.

På langt de fleste armaturer, der benyttes til vores projekter, ydes der fem års garanti. Det betyder at et defekt armatur bliver erstattet, men ikke leveret eller monteret.

Alle øvrige produkter herunder fx. lyskilder, lygter, små-el, autopærer, lamper og batterier ydes der to års reklamationsret på.

En reklamation skal ske indenfor rimelig tid, efter du har konstateret en fejl eller mangel, og altid hurtigst muligt. Hvis reklamationen er berettiget, kan du enten få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen. Du skal kontakte os enten telefonisk eller via mail, inden du sender en defekt vare retur.

Vær opmærksom på at en reklamation kan blive afvist, før reklamationsfristen er udløbet, hvis varen ved naturlig brug er slidt op inden fristens udløb.

Mangler

Hvis en vare senest 12 måneder efter levering, og før den mangelfulde vare er blevet monteret, viser sig at være mangelfuld, vil den blive byttet uden beregning.
Det er en forudsætning, at manglen bliver meddelt umiddelbart efter den konstateres. Endvidere under forudsætning af, at manglen ikke kan henføres til fejlagtig brug, forsømmelighed eller sædvanlig slitage.

DBS lys A/S er ikke ansvarlig for tab eller skade, som køber og/eller bruger måtte lide på grund af sådanne mangler, herunder direkte skade på andet udstyr, varer og/eller ejendom eller indirekte skade såsom tab af produktion, tid, fortjeneste eller noget direkte eller indirekte tab af nogen art. Mangler kan ikke anvendes af køber som grund til at annullere den tilbageværende ordre eller kontrakt.

Garanti

Produktgaranti omfatter erstatning af produktet, men ikke levering eller montering/udskiftning.

Produktansvar

DBS lys A/S er ansvarlig for personskade i.h.t. dansk lovs almindelige regler. Hvad angår materielskade, er DBS lys A/S også ansvarlig i.h.t dansklovs almindelige regler, men med undtagelse af materielskade på købers ejendom, når varerne er i købers besiddelse, idet en sådan risiko må dækkes af købers egen forsikring.

Skaffevarer

Fremskaffelse af specialvarer, der ikke er en del af DBS lys A/S' sortiment, pålægges et tillæg på 250 kr.

Produktinformation

DBS lys A/S tager forbehold for eventuelle trykfejl og produktændringer i kampagne/produktmateriale. Brug af billedemateriale fra hjemmeside/produktblade må kun ske efter skriftligt samtykke af DBS lys A/S.

Force majeure m.m.

DBS lys A/S's forpligtelser skal være underkastet force majeure, krig - uanset om den er erklæret eller ikke -, optøjer, civile uroligheder, love, bekendtgørelser eller anmodninger fra regeringer eller myndigheder. Ligeledes strejker, lockout, uheld ved transport eller enhver anden grund, der er udenfor DBS lys A/S kontrol, herunder manglende, mangelfuld eller forkert levering fra underleverandører.

Klagemuligheder

Hvis der mod forventning opstår uoverensstemmelser, vi ikke kan løse i fællesskab, kan der sendes en klage til:

Center for Klageløsning/Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk 

Vi opfordrer dog altid til, at du henvender dig direkte til os først.

 

Cookies