Energi- og Miljøtillæg

Grundet stadigt stigende energi- og miljøudgifter relateret til vores daglige drift af DBS lys A/S, ser vi os desværre nødsaget til at opkræve et miljøbidrag på 35,00 kr.

Vi har valgt et fast energi- og miljøbidrag uafhængigt af ordrens omfang og leveringssted, for at gøre det nemt for vores kunder at gennemskue energi- og miljøbidragets størrelse.

Energi- og miljøbidraget er beregnet og sandsynliggjort ud fra de miljøomkostninger, som DBS lys A/S forventer at afholde på baggrund af følgende miljømæssige omkostninger.

  • Miljøbidrag, som DBS lys A/S bliver pålagt i forbindelse med fragt.
  • Miljøbidrag og punktafgifter begrundet i miljømæssige hensyn, som DBS lys A/S bliver pålagt af vores vareleverandører. 
  • Brugen af genanvendelig emballage, papirtape og fyld, der medfører højere omkostninger for DBS lys A/S.
  • Korrekt sortering af store mængder affald i henhold til lovgivningen.
  • Stadig øget stramninger i lovgivningen på miljøområdet

 

Miljøprofil hos DBS lys

Hos DBS lys har vi valgt, på vores miljøprofil, at tage udgangspunkt i verdensmålene. Verdensmålene er for alle, og kræver at alle dele af samfundet deltager aktivt i arbejdet, for at vi kan opnå en bæredygtig udvikling på globalt plan.

Der findes i alt 17 verdensmål og 169 delmål, verdensmålene er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030. Formålet med verdensmålene er bl.a. at afskaffe fattigdom, reducere uligheder, sikre bedre sundhed for alle og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Hos DBS lys er der særligt tre verdensmål vi kan identificere os med. Vi vil herunder gå i dybden med tre verdensmål og komme ind på hvordan de passer ind i den hverdag vi har hos DBS lys.

Formålet med at renovere lyset, uanset om det er på kontoret, på bilværkstedet eller på en folkeskole, er at øge trivslen og arbejdsmiljøet samt at nedbringe el- og CO2 forbruget.

 

Af den årsag har vi valgt at gå i dybden med Verdensmål 3: Sundhed og trivsel - Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

DBS lys har verdensmål 3 i fokus

Lys = liv

Lys er en afgørende faktor for liv, på vores planet. Uden lys, intet liv. Lys er ikke kun livsnødvendigt, det er også en afgørende faktor for trivslen og sikkerheden på alle typer arbejdspladser. Vidste du for eksempel at dårligt eller direkte forkert lys på arbejdspladsen er årsag til 80% af alle kontorsygdomme.

Det stopper dog ikke ved arbejdspladserne. Lys er mindst lige så vigtigt i daginstitutionen, på det lokale sportsanlæg, diverse udendørsarealer mm. I alt hvad vi foretager os i løbet af en dag, indgår lys. Vi kan ikke lave noget uden lys.

 

Lysets indflydelse på trivsel

Lys er en svær størrelse at have med at gøre, der skal være nok lys, men der må ikke være for meget lys, og det må på ingen måde være generende. Trivsel er derfor en vigtig del af vores DNA, når vi udfører lysprojekter.

Netop derfor består vores belysningsløsninger af tre komponenter: grundbelysning, særbelysning og perceptions lys. Grundbelysning er det lys der som regel hænger i loftet og lyser hele rummet op, det kan tændes og slukkes af alle, på én fælles kontakt.

Særbelysning derimod knytter sig til den enkelte person. Særbelysning er ekstra lys fx ved skrivebordet, og skal kunne tilpasses den enkeltes behov og styres uafhængigt af andres behov.

Perception lys er dekorativt lys, der ikke har andet formål end at skabe stemning og en behagelig atmosfære. Det kan være med til at forme og opdele et stort rum i ”zoner”, og har derfor en stor betydning for det samlede udtryk.

 

Rigtigt lys til alle aldre

Her kommer en afsløring... Det perfekte lysanlæg findes ikke. Vi har så individuelle behov for lys, at det er umuligt at lave én løsning der indfrier alles behov. Det er specielt her særbelysning kommer ind i billedet.

Lovgivningen tager heller ikke hensyn til alder eller synshandikap, derfor må vi i den enkelte situation tilpasse løsningen til både den på 25 år og den på 65 år. Vi bruger altså meget tid på at lære vores kunder at kende, for at kunne tilpasse løsningen til det enkelte individ.

I nogle situationer foretager vi sågar en prøveopsætning i kundens lokaler, for at sikre, at vi skaber et behageligt arbejdsmiljø, alle trives i.

 

Andet verdensmål vi har valgt at fokusere på er Verdensmål 7: Bæredygtig energi – Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

verdensmål 7 bæredygtig energi hos DBS lys

Vælg den bæredygtige løsning

Takket være vores nyetablerede el-afdeling, har vi nu mulighed for at montere både solceller og varmepumper (luft til luft). Solcellernes bæredygtige energi kan bruges på flere måder, opvarmning af vand, opvarmning af lokaler samt naturligvis det daglige strømforbrug.

Luft til luft varmepumperne er det miljørigtige valg, når det kommer til opvarmning. Den simple måde at forklare processen er følgende: varmepumpen trækker luft ind, varmer den op, og puster den ud igen. Det er altså den eksisterende luft i lokalet der bruges, til at varme lokalet op.

 

Fuld kontrol over processen

Med vores førnævnte el-afdeling har vi nu fuld kontrol over det el-arbejde der bliver udført ifm. vores lysprojekter. Det betyder at vi kan stå 100% inde for det arbejde der bliver lavet, det betyder også at vi har fået en mere transparent proces, sammenlignet med da el-arbejdet blev udført eksternt.

 

Troværdigt og rettidig udført arbejde

Vores el-afdeling sørger for høj kvalitet, at arbejdet er udført korrekt og afleveres til tiden. Priserne holdes på et sted hvor alle kan være med. Det sikrer at det gøres attraktivt at skifte over til en mere bæredygtig løsning.

Vi ønsker at alle skal have mulighed for at være en del af den grønne omstilling, af den årsag forsøger vi altid at holde tilbagebetalingstiden kort, og hurtigt gavner sig på bundlinjen. Du skal altså ikke bekymre dig om at kigge langt ud i fremtiden, før den nye løsning har betalt sig selv hjem.

 

Altid den nyeste teknologi

LED belysning kan tjekke både ”pålidelig”, ”bæredygtig” og ”moderne” af. Derfor består vores lysprojekter altid udelukkende af LED. LED lyskilder og armaturer har bl.a. en meget lang levetid, stort lysudbytte med det samme og (så godt som) ingen lystab.

En LED løsning kræver altså minimal vedligeholdelse, og sjælden udskiftning, grundet den lange levetid. Samtidig vil både energiforbruget og elregningen falde, idet LED lyskilderne leverer et højt lysudbytte pr. watt.

Vi holder altid øje med markedets nyeste teknologi, og det er vores ambition at være first mover på nye energirigtige tiltag og koncepter. Det er samtidig vores mål at formidle den nye viden ud til den enkelte bruger i samfundet, så det bliver nemmere at tage et bevidst miljørigtigt valg.

.....

"Den billigste energi er den man ikke anvender"

.....

 

Sidste verdensmål vi hos DBS lys fokuserer på er Verdensmål 13: Klima indsats – Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

DBS lys yder en klima indsats gennem belysning

Start med at vælge de ”rigtige” produkter

”Forkert” belysning er en stor synder når det kommer til energiforbrug, gammeldags/traditionelle lyskilder bruger for mange watt ift. lysudbyttet. At udskifte belysningen er altså en oplagt mulighed for at handle hurtigt. Samtidig er investeringen af en størrelse hvor de fleste kan være med. Lyset er tilmed nemt og hurtigt at udskifte.

For at den nye belysning er så miljøvenlig som mulig, kræver det naturligvis at der vælges de rigtige produkter. Energieffektive produkter har mange lumen pr. watt, det betyder at vi kan skrue ned for wattagen, og stadig få et højt lysudbytte. Alt dette kan vi opnå, og stadig overholde lovgivningen ift. lysmængde og kvalitet.

 

Brugertilpasset trådløs løsning

Flere og flere af vores lysprojekter indeholder behovsstyret lys og/eller smart lysstyring, og det er der mange gode grunde til. Ved at implementere dagslyssensor eller tilstedeværelsessensor tilpasser lyset sig til omgivelserne. Det betyder at lyset kun er tændt, når der er personer i nærheden. Det betyder også at lysstyrken tilpasses det naturlige lysindfald i lokalet.

En sensorstyret løsning, laves ofte til en intelligent løsning, også kaldet en trådløs løsning, der kan styres via WiFi på en telefon eller tablet. Gennem en app er det bl.a. muligt at gruppere lyset i zoner samt at sætte timer funktion på armaturerne. Installationen er super nem og hurtig, fordi systemet er trådløst. Der kan altså handles NU.

Opsummering: lyset er kun tændt når og hvor der er behov for det, og kun den mængde der er behov for.

 

Tag det ekstra skridt

Udover at udskifte belysningen, vil en omstilling til solenergi, i form af solcelleanlæg, bidrage til at begrænse energiforbruget og CO2 udslippet markant. Vores el-afdeling kan montere solcelleanlæg ifm. en renovering af lyset, eller som en selvstændig opgave, hvis lyset allerede er udskiftet.

 

Den mest klimavenlige løsning

Hos DBS lys har vi taget et bevidst valg om at undgå at få leveret produkter med flytransport. I stedet bliver vores produkter transporteret med skib eller tog. Det betyder, at både vi og vores kunder accepterer forlængede leveringstider, til fordel for klimaet.

Vores produkter har desuden det fællestræk at de er kraftfulde, kompakte og med ultra lang levetid. Som følge heraf skal der indkøbes mindre materiale, transporteres mindre og bruges mindre energi i produktionen af armaturerne.

 

Genanvendte kasser og kassefyld

Når det kommer til emballering, er det både nemt og hurtigt at tage det miljørigtige valg. Et af de tiltag DBS lys har indført, er at genbruge de papkasser vi modtager varer i, til at sende egne ordrer afsted i. Næste tiltag vi indfører er, at vores kassefyld skal være miljøvenligt. Så snart vores nuværende beholdning er opbrugt, overgår vi, i tæt samarbejde med Walpak A/S, til luftpuder baseret på 100% genanvendt plast fra tredjeparts indsamling.

 

Metal og plastik i hver sin container!

Affaldssortering er et vigtigt emne ifm. vores lysprojekter. Når vi afmonterer gamle armaturer og lyskilder, tager vi det som regel med os, efter kundens ønske. Armaturerne skiller vi ad og sorterer korrekt i forskellige containere. Brugte lyskilder, pap, plast og metal bliver sorteret i separate containere, og derefter afhentet af Marius Pedersen.

Batterier og elektronikaffald bliver ligeledes sorteret korrekt og forsvarligt, og derefter afhentet af Stena.

 

Mere og bedre genanvendelse

DBS lys er tildelt Elreturs certifikat som dokumentation for at vi overholder vores producentansvar via Elretur. Elretur indsamler og behandler på DBS lys’ vegne udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier. De er desuden garant for legitime affaldsstrømme samt kvalitet i data og registreringer til myndighederne, på vores vegne. Gennem Elretur bidrager DBS lys til at sikre mere og bedre genanvendelse og genbrug af elektrisk og elektronisk affald.

 

DBS lys er en del af el retur 2022 - genanvendelse og genbrug   el retur certifikat - genanvendelse og genbrug af batterier

 

Alle de ovennævnte tiltag er hurtige og nemme at implementere, og hvis alle er villige til at gøre lidt, kan vi komme rigtig langt.