fbpx

Miljøprofil

DBS lys er en danskejet salgsvirksomhed beliggende på Ejby Industrivej 68, 2600 Glostrup.
Virksomhedens aktiviteter består i håndtering af lyskilder omfattende indkøb af færdigvarer (lyskilder, batterier og elmateriel), videresalg af disse, inklusiv emballering og transport til kunder. Derudover drives en projektforretning med salg og rådgivning omkring belysning til virksomheder.
Der forefindes ingen produktion eller anden forarbejdning i DBS lys, hvilket medfører at fokus på miljøet primært er rettet mod eksternt miljø (underleverandører), lovgivning og internt miljø (arbejdsmiljø). Læs mere om vores historie her.

DBS lys arbejder løbende på at beskrive sine interne og eksterne miljøforhold, denne miljøprofil vil derfor blive opdateret løbende.

Vision

Bæredygtighed gennem omtanke og aktiv handling.

Miljø politik

DBS lys vil til enhver tid overholde love og retningslinjer og være på forkant med udviklingen indenfor miljøområdet. Ved at stille krav til omverden, både internt og eksternt, om anvendelse af miljøvenlige produkter og ydelser stræber DBS lys mod en bæredygtig udvikling.

Miljø målsætninger

DBS lys skal arbejde hen imod at indkøbe produkter og ydelser, der i deres livscyklus påvirker miljøet mindst muligt. Dette gøres ved at stille krav til vores leverandører, ikke blot til kvalitet, pris, leveringssikkerhed, og service men også til leverandørernes egne miljøforhold.

Lovgivningen indenfor miljø skal overholdes. Der skal være en åben dialog med omverden – myndigheder, kunder og leverandører. Udviklingen indenfor miljø skal følges i samarbejde med omverdenen, således at DBS lys kan agere på forkant med udviklingen.

Det interne arbejdsmiljø skal til enhver tid være af en sådan karakter at medarbejdere,
myndigheder, og kunder er tilfredse.

Affaldshåndtering

Brugte lyskilder, pap, plast, metalaffald bliver afhentet af Marius Pedersen
Batterier og elektronik bliver afhentet af Stena

Leverandører

De tre største leverandører har dokumenteret deres aktuelle miljøstatus samt deres plan/holdning til fremtiden mht. til produkter og miljø samt bortskaffelse af affald i Danmark.

Medarbejdere

APV (arbejdsplads vurdering) er udført på alle arbejdspladser. Medarbejdere har fået mindst en dags undervisning i miljøbevidsthed omfattende arbejdsmiljø, produkters miljø samt eksterne miljøforhold.

Målinger

Da DBS lys ikke er en producerende virksomhed, men et salgsselskab er der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet et grønt regnskab.

DBS lys stiller krav til sine leverandører. Kravene er dokumentation for miljø, foretrukne leverandører er certificeret og krav om aktiv medvirken for at forbedre bæredygtighed – bl.a. gennem affaldsprojektet.

Myndigheder

Der har ikke været og er stadig ikke nogen bemærkninger fra de tilsynsførende myndigheder til DBS lys.

Arbejdsmiljø

DBS lys har lavet arbejdsplads vurdering. Der er kortlagt tre typer arbejdspladser; administration (kontor med edb arbejdsplads), lagerfunktion og pakkefunktion.
EGA forefindes ikke, da der er vekslende arbejde i løbet af dagen.

Elretur badge
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!Går du glip af vores gode tilbud, spændende historier og nye produkter?

Så indtast din mail og tilmeld dig vores nyhedsbrev - vi sender maks. en mail om måneden.